Đua Top Alphtest Máy Chủ VTC

ĐẠT Reset TRONG ALPHATEST
NHẬN NGAY GCOIN THAM GIA OPENBETA

Thời gian:

  • Bắt đầu từ 13h ngày 15/05/2020 đến 06h ngày 17/05/2020

Nội dung:

  • Khởi tạo nhân vật tặng 400 Level + 65k Point và 5 reset
  • Đạt reset theo Bảng bên dưới nhận thưởng trong Openbeta.
TOPResetPhần thưởngDanh Hiệu
1RL 2 RS 89200.000 GcoinSuperHero
2RL 1 RS 179100.000 GcoinVitQuay