1 : Quy định đổi đồ
- Wing 3 trở xuống đổi sang class khác 50k giữ nguyên dòng
-Vũ khí 380 trở xuống cùng cấp sang class khác 50k giữ nguyên dòng
-Sét iteam 380 trở xuống cùng cấp sang class khác 100k giữ nguyên dòng
- Đồ có Socket + thêm 10k trên 1 dòng Socket

1: SỰ KIỆN ĐUA TỐP RS NGÀY ĐẦU OPEN MAX RS CÙNG NGÀY

STT PHẦN THƯỞNG NHÂN VẬT
1  1 WING 2.5 FULL NoBiTa
2  1 WING 2.5 3OP OngNoi
3  1 WING 2.5 2OP MuaTuyet
4  1 WING 2 FULL TongCuc
5  1 WING 2 2OP HaloWeen

1 IP 1 LẦN NHẬN

 

2: SỰ KIỆN ĐUA TỐP ALL NGÀY 11/10

5 nhân vật max reset đầu tiên sau khi mở giới hạn lúc 00h ngày 11/10

STT                                  PHẦN THƯỞNG                    NHÂN VẬT
1 300.000 MuaTuyet
2 200.000
SuBoi
3 100.000
NoBiTa
4 50.000 ThienSu
5 50.000
TongCuc

1 IP 1 LẦN NHẬN

3: SỰ KIỆN ĐUA TỐP CLASS NGÀY 16/10

STT                                  PHẦN THƯỞNG                         NHÂN VẬT  
DW Sét cấp 5 Full+ 13 OngNoi1
DK Sét cấp 5 Full+ 13 SugarDaddy
EF Sét cấp 5 Full+ 13 EmGa
MG Sét cấp 5 Full+ 13 SuGaLaDy
DL Sét cấp 5 Full+ 13 Lord
SM Sét cấp 5 Full+ 13 BaVuong
RF Sét cấp 5 Full+ 13 NNB88

1 IP 1 LẦN NHẬN


4 : ĐUA TỐP ALL NGÀY 17/10/2020 

STT                        PHẦN THƯỞNG           NHÂN VẬT
1 VŨ KHÍ 380 +FULL+ 15 SugarDaddy
2 VŨ KHÍ 380 +FULL+ 13 BaVuong
3 VŨ KHÍ 380 +FULL+ 11 Trum
4 VŨ KHÍ 380 +FULL+  9 MuaTuyet
5 VŨ KHÍ 380 +FULL  SuBoi

1 IP NHÂN 1 LẦN

5 :TOP PHÚ HỘ NGÀY 17/10/2020

STT                                 PHẦN THƯỞNG                   NHÂN VẬT
1 WING 4 FULL+15 + 5 CẤP TU TIÊN No1Master
2 WING 4 FULL +15 + 2 CẤP TU TIÊN SuBoi
3 WING 4 FULL + 1 CẤP TU TIÊN KiemMa
4 WING 3 FULL+15 GauBeoLuFy
5 WING 3 FULL  

1 IP NHÂN 1 LẦN

6 : NẠP TÍCH LŨY THÁNG 10

STT                                                                    PHẦN THƯỞNG     
100K 1 PEN FULL
200K 2 RING FULL
300K 1 WING 2.5 FULL+11 +1 VŨ KHÍ 380 Full + 11
500K 1 WING 3 FULL+ 11  +  VŨ KHÍ RÒNG Full + 11 + 1 SÉT CẤP 7 Full + 11
1000K 1 SÉT 380 FULL +13  + 1 VŨ KHÍ 380 FULL+ 11 + 500.000  ĐIỂM QUÂN HÀM 
1500K 1 SÉT 400 FULL +13+1 VŨ KHÍ 400 FULL+13+K1 +1 TRIỆU ĐIỂM QUÂN HÀM 
2000K  1 VŨ KHÍ HẮC THẦN + 15 +2 TRIỆU ĐIỂM HÀM 
2500K 1 WING 4 FULL + 13 +3 TRIỆU ĐIỂM QUÂN HÀM
3000K VK RỒNG CẤP 3 FULL+ 15+K1 +4 TRIỆU ĐIỂM QUÂN HÀM 
4000K  NÂNG CẤP VK RỒNG TỪ K1>K2 +5 TRIỆU ĐIỂM QUÂN HÀM 
5000K 1 SÉT THẦN CẤP 4 + 15 + K4 + 7 ĐIỂM ĐIỂM QUÂN HÀM 

 

 

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:152
Tổng số nhân vật:273
Tổng số bang hội:5

Top Resets+

PlayerResets
No1Master340
Trum340
EBuff340
BaVuong340
MuaTuyet340
SugarDaddy340
Lord340
SuBoi340
NNB68340
NNB88340

ADS GAME