Player Profile
NNB86
Lord Emperor
Level201
Master Level144
Resets272
Grand Resets0
Strength52,736
Agility18,020
Vitality10,020
Energy6,015
Command425
Kills0
GuildPKClear
StatusOnline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:152
Tổng số nhân vật:273
Tổng số bang hội:5

Top Resets+

PlayerResets
No1Master340
Trum340
EBuff340
BaVuong340
MuaTuyet340
SugarDaddy340
Lord340
SuBoi340
NNB68340
NNB88340

ADS GAME