Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 
Register a New Account
4 đến 15 ký tự
4 đến 20 ký tự
Gõ lại mật khẩu của bạn
vui lòng sử dụng một số ĐT hợp lệ:
vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 6.9
Experience300x
Master Experience50x
Drop10%
Total Accounts415
Total Characters640
Total Guilds8

Donate+

CharacterDonate
ROSE2,000,000
Chuoi862,000,000
mylove2,000,000
Rolex1,500,000
GameOnline1,200,000